08/10/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 025
山居百詠其二十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:15

 

Nguyên tác

山居一佛一爐香,
靜裏乾坤日月長。
渴飲飢餐無別事,
寒來向火暖乘涼。

Phiên âm

Sơn cư nhất Phật nhất lô hương,
Tĩnh lý càn khôn nhật nguyệt trường.
Khát ẩm cơ xan vô biệt sự,
Hàn lai hướng hoả noãn thừa lương.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi một Phật một lò hương,
Định thể càn khôn nhật nguyệt trường,
Khát uống đói ăn không việc khác,
Lạnh thì sưởi ấm nóng thừa lương.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 025