山居百詠其二十三

山居無事可評論,
日未斜時便掩門。
富貴輸他千萬倍,
清閑還我二三分。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 023

Sơn cư vô sự khả bình luận,
Nhật vị tà thì tiện yểm môn.
Phú quý thâu tha thiên vạn bội,
Thanh nhàn hoàn ngã nhị tam phân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi không việc để bàn mưu,
Bóng ngã đầu non cửa đóng rồi,
Phú quí thua người ngàn vạn bội,
Thanh nhàn ta có mấy phần thôi.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi việc chi để luận bàn
Bóng chiều chưa ngã cửa cài then
Muôn lần phú quý thua người cả
Duy có an nhàn được mấy phần

15.00
Trả lời