26/09/2022 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 023
山居百詠其二十三

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:11

 

Nguyên tác

山居無事可評論,
日未斜時便掩門。
富貴輸他千萬倍,
清閑還我二三分。

Phiên âm

Sơn cư vô sự khả bình luận,
Nhật vị tà thì tiện yểm môn.
Phú quý thâu tha thiên vạn bội,
Thanh nhàn hoàn ngã nhị tam phân.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi không việc để bàn mưu,
Bóng ngã đầu non cửa đóng rồi,
Phú quí thua người ngàn vạn bội,
Thanh nhàn ta có mấy phần thôi.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 023