山居百詠其十

山居自古遠囂塵,
絕學無為閑道人。
風月滿懷窮快活,
高歌一曲和陽春。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 010

Sơn cư tự cổ viễn hiêu trần,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân.
Phong nguyệt mãn hoài cùng khoái hoạt,
Cao ca nhất khúc hoạ dương xuân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi từ lâu lánh xa trần,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân.
Trăng gió đầy lòng vui tột bực,
Nghêu ngao một khúc hoạ dương xuân.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi non từ đó lánh hồng trần
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Trăng gió đầy kho vui tuyệt đỉnh
Cao ngâm một khúc hoạ dương xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời