01/10/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 010
山居百詠其十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:01

 

Nguyên tác

山居自古遠囂塵,
絕學無為閑道人。
風月滿懷窮快活,
高歌一曲和陽春。

Phiên âm

Sơn cư tự cổ viễn hiêu trần,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân.
Phong nguyệt mãn hoài cùng khoái hoạt,
Cao ca nhất khúc hoạ dương xuân.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi từ lâu lánh xa trần,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân.
Trăng gió đầy lòng vui tột bực,
Nghêu ngao một khúc hoạ dương xuân.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 010