江城子-別徐州

天涯流落思無窮。
既相逢,
卻匆匆。
攜手佳人,
和淚折殘紅。
為問東風餘幾許?
春縱在,
與誰同?

隋堤三月水溶溶。
背歸鴻,
去吳中。
回首彭城,
清泗與淮通。
欲寄相思千點淚,
流不到,
楚江東。

 

Giang thành tử - Biệt Từ Châu

Thiên nhai lưu lạc tứ vô cùng.
Ký tương phùng,
Khước thông thông.
Huề thủ giai nhân,
Hoà lệ chiết tàn hồng.
Vi vấn đông phong dư kỷ hử?
Xuân túng tại,
Dữ thuỳ đồng?

Tuỳ đê tam nguyệt thuỷ dung dung.
Bối quy hồng,
Khứ Ngô Trung.
Hồi thủ Bành Thành,
Thanh Tứ dữ Hoài thông.
Dục ký tương tư thiên điểm lệ,
Lưu bất đáo,
Sở Giang Đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chân trời lưu lạc xa xôi
Cứ đi đi mãi một đời nhớ nhung
Hôm xưa đất trích tương phùng
Mà nay tất bật vô cùng việc công
Cầm tay âu yếm giai nhân
Lệ rơi hái đóa hồng tàn trao ai
Gió đông mấy dặm thổi dài
Đem mùa xuân đến tóc cài sương mây.

Tháng ba đê nước ngập đầy
Chim hồng về lại chốn này đất Ngô
Bành Thành mỏi ngóng cựu đô
Hai dòng Hoài Tứ dòng nào cũng thông
Một ngàn giọt lệ chờ mong
Tương tư nhỏ xuống theo sông theo người
Nước trôi mà chẳng đến nơi
Đầu ghềnh đất Sở cuối trời Giang Đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý phiên âm

Đề nghị sửa phiên âm là "Xuân túng tại" mới đúng.
Ngoài ra "dư như hứa" theo tại hạ nhớ đúng phải là "dư kỷ hử", chữ như 如 sửa thành chữ kỷ 几 (幾) thuận thanh điệu hơn. Chữ hứa ở nghĩa này thường đọc là hử.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời