江城子-密州出獵

老夫聊發少年狂,
左牽黃,
右擎蒼,
錦帽貂裘,
千騎卷平岡。
為報傾城隨太守,
親射虎,
看孫郎。

酒酣胸膽尚開張,
鬢微霜,
又何妨!
持節雲中,
何日遣馮唐?
會挽雕弓如滿月,
西北望,
射天狼。

 

Giang thành tử - Mật châu xuất liệp

Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng,
Tả khiên hoàng,
Hữu kình thương,
Cẩm mạo điêu cầu,
Thiên kỵ quyển bình cương.
Vị báo khuynh thành tuỳ thái thú,
Thân xạ hổ,
Khán Tôn lang.

Tửu hàm hung đảm thượng khai trương,
Mấn vi sương,
Hựu hà phương?
Trì tiết Vân Trung,
Hà nhật khiển Phùng Đường?
Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt,
Tây bắc vọng,
Xạ Thiên Lang.

 

Dịch nghĩa

Già này giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ,
Tay trái đắt chó vàng,
Tay phải giơ chim ưng xanh,
Mũ gấm áo điêu cầu,
Ngàn quân kỵ cuốn ra gò phẳng.
Để đền đáp người khắp thành đi theo quan thái thú,
Nên tự tay bắn hổ,
Coi vẻ chàng Tôn xưa.

Rượu say gan dạ đang hăng,
Tóc đốm bạc,
Nhưng chẳng hề gì?
Đến bao giờ lại có chuyện sai Phùng Đường,
Cầm cờ tiết đến Vân Trung?
Hãy co cung cứng, như vành trăng tròn,
Nhìn về Tây bắc,
Bắn sao Thiên Lang.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Già này giở thói trẻ ngông cuồng,
Giắt chó vàng,
Mang chim ưng,
Mũ gấm áo cừu,
Ngàn ngựa ruổi bãi bằng.
Đáp lại cả thành theo quan phủ,
Tay bắn hổ,
Vẻ kiêu hùng.

Rượu say gan dạ chính đang hăng,
Tóc đốm sương,
Truyện coi thường.
Ra sứ Vân Trung,
Ngày nào sai đến Phùng Đường ?
Cung cứng co lên như vàng nguyệt,
Miền Tây Bắc,
Bắn sao Lang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Lão đây nổi thói trẻ ngông cuồng
Giắt chó vàng
Khiển ưng xanh
Mũ gấm áo cừu
Ngàn quân phóng non bằng
Báo tạ chúng thành theo thái thú
Tự bắn hổ
Học Tôn lang.

Rượu vui gan bốc dạ thêm hăng
Tóc pha sương
Ấy chuyện thường!
Sứ đến Vân Trung
Ngày nào phái Phùng Đường?
Giương cung căng tựa vầng nguyệt mãn
Vọng Tây bắc
Bắn sao Lang.

25.00
Trả lời