題天姥寺

神京勝景一奇觀,
曾此來遊著眼看。
嶺覆慈雲常對拱,
江凝法水曲迴寰。
門前塔峙高千尺,
梵裡鐘聲響兩間。
植得幾花成正果,
君侯曾否問諸山。

 

Đề Thiên Mụ tự

Thần kinh thắng cảnh nhất kỳ quan,
Tằng thử lai du trước nhãn khan.
Lĩnh phú từ vân thường đối củng,
Giang ngưng pháp thuỷ khúc hồi hoàn.
Môn tiền tháp trĩ cao thiên xích,
Phạm lý chung thanh hưởng lưỡng gian.
Thực đắc kỷ hoa thành chánh quả,
Quân hầu tằng phủ vấn chư san.

 

Dịch nghĩa

Đây cảnh lạ mắt đứng đầu những cảnh đẹp nổi tiếng ở Kinh đô Huế,
Từng đến đó chơi nên mắt đã xem tường tận.
Núi chầu trước mặt, trên đỉnh có mây lành che,
Sông ngưng nước pháp, uốn khúc vòng quanh.
Trước ngõ, tháp cao ngàn thước đứng trơ trụi,
Trong chùa, tiếng chuông cất lên vang vọng cả đất trời.
Cây được bao hoa, nên được mấy quả chánh?
Quân hầu từng chẳng hỏi các sư đó sao?


Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đây nhất kỳ quan cảnh đế kinh
Chân từng chơi đó, mắt từng nhìn
Núi chầu trước mặt, mây che mát
Sông lặng bên chùa, khúc uốn xinh
Vòi vọi ngoài sân ngôi bảo tháp
Đỉnh đang khắp cõi tiếng kim thinh
Cây đơm bao đoá, nên bao trái?
Từng hỏi: bao người vượt tử sinh?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kỳ quan đẹp nhất tại Kinh thành,
Từng đến đó chơi mắt đã rành.
Sông lặng bên chùa, quanh uốn khúc.
Núi chầu trước mặt, đỉnh mây lành.
Tháp cao trước ngõ, đứng ngàn thước,
Chuông vọng trong chùa, cất tiếng vang.
Cây được bao hoa, được mấy quả?
Quân hầu từng hỏi các sư tăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời