Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 12/07/2015 14:49 bởi tôn tiền tử
Châu Nho (1947-) tên thật là Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1947 tại Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An, hiện sống và viết tại Hà Nội. Ông là thương binh 2/4, từng đánh giặc và làm thơ ở các mặt trận Trị Thiên, Tây Nguyên, Nam Bộ từ năm 1966 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thơ Châu Nho xuất hiện lần đầu trên văn đàn cùng thời với Hữu Thỉnh, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật v.v... Sau một thời gian khá dài phải vừa chạy chữa vết thương ở chiến trường tái phát, vừa lo ngăn chặn “vết thương” ở thương trường có thể xảy ra, ông lại tự “cân bằng” mình với thơ.