河南道中其一

坦蕩郊原掛曙霞,
車轔駟阜鬧行歌。
麥田夏熟黃垂隴,
柳路風高白撒沙。
民習大都崇簡樸,
地輿端的迓沖和。
古今聲教敷中土,
豈必繁腴耀物華。

 

Hà Nam đạo trung kỳ 1

Thản đãng giao nguyên quải thự hà,
Xa lân tứ phụ náo hành ca.
Mạch điền hạ thục hoàng thuỳ lũng,
Liễu lộ phong cao bạch tát sa.
Dân tập đại đô sùng giản phác,
Địa dư đoan đích nhạ xung hoà.
Cổ kim thanh giáo phu trung thổ,
Khởi tất phồn du diệu vật hoa.

 

Dịch nghĩa

Đất ngoại thành bằng phẳng, mây ráng buổi sớm treo trên từng không,
Xe ầm ầm, ngựa mạnh mẽ, rộn tiếng hành ca.
Ruộng mạch mùa hè chín, bông rủ vàng óng,
Đường liễu cơn gió lộng, cát bay trắng xoá.
Tập tục của dân phần lớn ưa chuộng mộc mạc,
Vị trí của đất rõ ràng ở chỗ ôn hoà.
Thanh giáo xưa nay ban bố khắp miền trung nguyên,
Cần gì phải là nơi đất đai phì nhiêu, cảnh vật đẹp đẽ.


Nguyên dẫn: Hà Nam là đất châu Dự đời xưa, vẫn gọi là Trung Châu, có bãi phẳng mênh mông. Hoa màu chỉ có kê, lúa mì, lúa mạch, không thích nghi trồng lúa tẻ. Bên đường liễu mọc thành hàng, dân ở đó ăn lúa mì, ở nhà đất, vật sản ít ỏi. Sứ bộ đi tới châu Tín Dương thì đổi kiệu đi xe, toàn bộ hành lí để trên xe chở đi. Mỗi cỗ xe dùng bốn ngựa hoặc lừa kéo đằng trước, tiếng xe kêu như sấm, bụi bay đầy đường, cảnh đi cũng khá vất vả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]