與朋友祈夢真武觀,連宵無所見,偶成二絕其二

檀煙夜夜薦齋誠,
一枕松風睡到明。
人世浮漚都夢境,
羞從茫昧驗身名。

 

Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 2

Đàn yên dạ dạ tiến trai thành,
Nhất chẩm tùng phong thuỵ đáo minh.
Nhân thế phù âu đo mộng cảnh,
Tu tòng mang muội nghiệm thân danh.

 

Dịch nghĩa

Đêm đêm đốt hương đàn dâng lòng thành trai giới,
Một chiếc gối trước gió tùng ngủ yên đến sáng.
Đời người như bọt nổi, đều là cảnh mộng,
Thẹn rằng đã tìm hiểu cái thân và cái danh ở nơi mờ mịt.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Trai giới thắp hương tỏ tấc thành,
Gió thông ngủ tít đến năm canh.
Đời người mộng ảo như âu nổi,
Mê muội thẹn còn ngợi chút danh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trai giới đêm đêm thắp nén hương
Gió thông say đến sáng tinh sương
Đời người mộng ảo như  âu nổi
Một chút hư danh luống thẹn thuồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đêm trai giới tỏ lòng thành,
Say giấc gió thông đêm suốt canh.
Trôi nổi đời người như mộng ảo.
Mịt mờ luống thẹn chốn hư danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời