Cõi Tịnh mong về bất tử hương,
Ráng mây chiều tối ngắm tàn dương.
Hoa quỳnh, cây bích tươi muôn vẻ,
Điện ngọc, lầu châu đẹp khác thường.
Sen báu long lanh theo nhạc gió,
Nước ngân thấp thoáng bóng uyên ương.
Lắng nghe bỗng ngộ vô sinh khúc,
Tên họ ghi lên tuyển Phật trường.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)