04/02/2023 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (II)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 20:58

 

Nguyên tác

淨土真為不死鄉,
雲霞影裏望殘陽。
珠樓玉殿空為體,
翠樹金華密作行。
款款好風搖菡萏,
依依流水帶鴛鴦。
分明記得無生曲,
便請知音和一場。

Phiên âm

Tịnh thổ chân vi bất tử hương,
Vân hà ảnh lý vọng tàn dương.
Châu lâu ngọc điện không vi thể,
Thuý thụ kim hoa mật tác hành.
Khoản khoản hảo phong dao hạm đạm,
Y y lưu thuỷ đới uyên ương.
Phân minh ký đắc vô sinh khúc,
Tiện thỉnh tri âm hoạ nhất trường.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cõi Tịnh mong về bất tử hương,
Ráng mây chiều tối ngắm tàn dương.
Hoa quỳnh, cây bích tươi muôn vẻ,
Điện ngọc, lầu châu đẹp khác thường.
Sen báu long lanh theo nhạc gió,
Nước ngân thấp thoáng bóng uyên ương.
Lắng nghe bỗng ngộ vô sinh khúc,
Tên họ ghi lên tuyển Phật trường.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (II)