遠浦歸帆

漢陽南望白雲間,
湘浦舟從遠浦還。
風趁征篷輕似箭,
數聲欸約萬重山。

 

Viễn phố quy phàm

Hán Dương nam vọng bạch vân gian,
Tương Phố chu tòng viễn phố hoàn.
Phong sấn chinh bồng khinh tự tiễn,
Sổ thanh ai ước vạn trùng sơn.

 

Dịch nghĩa

Từ Hán Dương nhìn về khoảng mây trắng phía nam
Thuyền Tương Phố từ bến xa về
Gió đẩy thuyền lướt nhẹ như tên
Vài tiếng hò ơ vang muôn trùng núi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Hán Dương trông xuống quê nhà
Thuyền Tương Phố tự bến xa xuôi dòng
Gió đưa thuyền lướt nhẹ nhàng
Tiếng hò ơ, bỗng âm vang núi rừng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Giữa trời mây nước phương nam trắng
Thuyền Tương Phố dõi bến xa về
Gió mạnh, thuyền như tên lướt nhẹ
Tiếng hò vang tận mấy sơn khê

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Hán Dương mây phủ trắng trời nam,
Tương Phố thuyền về tự bến man.
Gió đẩy căng phồng buồm nhẹ lướt,
Hò ơ vang vọng giữa non ngàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời