23/05/2022 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viễn phố quy phàm
遠浦歸帆

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 07:44

 

Nguyên tác

漢陽南望白雲間,
湘浦舟從遠浦還。
風趁征篷輕似箭,
數聲欸約萬重山。

Phiên âm

Hán Dương nam vọng bạch vân gian,
Tương Phố chu tòng viễn phố hoàn.
Phong sấn chinh bồng khinh tự tiễn,
Sổ thanh ai ước vạn trùng sơn.

Dịch nghĩa

Từ Hán Dương nhìn về khoảng mây trắng phía nam
Thuyền Tương Phố từ bến xa về
Gió đẩy thuyền lướt nhẹ như tên
Vài tiếng hò ơ vang muôn trùng núi

Bản dịch của Kim Anh

Hán Dương trông xuống quê nhà
Thuyền Tương Phố tự bến xa xuôi dòng
Gió đưa thuyền lướt nhẹ nhàng
Tiếng hò ơ, bỗng âm vang núi rừng
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Viễn phố quy phàm