題君山

曾於方外見麻姑,
聞說君山自古無。
元是崑崙山頂石,
海風吹落洞庭湖。

 

Đề Quân Sơn

Tằng ư phương ngoại kiến Ma Cô,
Văn thuyết Quân Sơn tự cổ vô.
Nguyên thị Côn Lôn sơn đỉnh thạch,
Hải phong xuy lạc Động Đình hồ.

 

Dịch nghĩa

Từng đi tìm Ma Cô tiên nữ để hỏi về lai lịch,
Tiên nữ nói Quân Sơn vốn không phải có sẵn từ thuở sơ khai.
Mà vốn là hòn đá trên đỉnh núi Côn Lôn,
Bị gió biển thổi rơi xuống hồ Động Đình.


Quân Sơn trước là một nơi ẩn cư của các đạo sĩ, là một đảo nổi tiếng nằm giữa hồ với chiều rộng 1 km và 72 đỉnh núi. Hòn đảo này còn nổi tiếng với loại trà Quân Sơn ngân châm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Minh Tú

Ma Cô tiên nữ cho hay
Quân Sơn từ cổ, có ngay đâu mà
Côn Lôn đỉnh đá rơi ra
Gió biển thổi đến hồ xa Động Đình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng yết kiến Ma Cô rừng thẳm
Nói núi Quân xưa lắm chưa là
Đá trên đỉnh núi Côn xa
Gió thần thổi xuống Động hồ thành non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiên nữ Ma Cô, hỏi mới hay,
Quân Sơn vốn chẳng sẵn sơ khai.
Mà vốn Côn Lôn hòn đá núi,
Bị gió Động Đình rơi xuống đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời