Dưới đây là các bài dịch của Trần Minh Tú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Quân Sơn (Phương Cán): Bản dịch của Trần Minh Tú

Ma Cô tiên nữ cho hay
Quân Sơn từ cổ, có ngay đâu mà
Côn Lôn đỉnh đá rơi ra
Gió biển thổi đến hồ xa Động Đình

Ảnh đại diện

Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Trần Minh Tú

Đêm nay trời lấy ánh trăng
Tẩy rửa khắp chốn sạch băng bụi đời
Nắng lui, sáng sạch bầu trời
Sắc thu trong vắt, khắp nơi yên bình
Muôn sao nhường ánh trăng xinh
Cảnh thu phát toả lung linh nhiệm mầu
Trần thế thường chẳng giữ lâu
Riêng trăng mãi mãi, chiếu hầu nhân gian

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]