思江南

昨日草枯今日青,
羈人又動望鄉情。
夜來有夢登歸路,
不到桐廬已及明。

 

Tư Giang Nam

Tạc nhật thảo khô kim nhật thanh,
Ky nhân hựu động vọng hương tình.
Dạ lai hữu mộng đăng quy lộ,
Bất đáo Đồng Lư dĩ cập minh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hôm qua cỏ khô hôm nay xanh
Kẻ nơi đất khách nhớ quê mình
Ban đêm gửi mộng đường về cũ
Đồng Lư chưa đến sáng trời nhanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua cỏ khô nay xanh tốt
Người thuê nhà lòng chợt nhớ quê
Đến đêm mộng thấy ra về
Đồng Lư chưa tới sáng be bét rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm qua cỏ héo hôm nay xanh,
Đất khách nhớ quê kẻ ở thành.
Đêm gửi mộng đường về chốn cũ,
Đồng Lư chưa tới sáng trời nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời