Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nghê Toản (6 bài)
- Trương Dĩ Ninh (4 bài)
- Quách Dực (10 bài)
- Tiền Tể (2 bài)
- Cống Sư Thái (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/10/2018 08:11 bởi Vanachi
Phó Nhược Kim 傅若金 (1303-1342) tự Nhữ Lệ 汝礪, sau đổi là Dữ Lệ 與礪, người Quản Đường, Tân Thâu (nay thuộc Giang Tây, Trung Quốc) đời Nguyên. Ông xuất thân nghèo khó, khắc khổ tự học, sau áo vải lên kinh, tham gia chiều chính. Năm 1335, ông từng phụng mệnh phò tá sứ đoàn sang nước ta, ứng đối tốt nên khi trở về được nhà Nguyên khen ngợi, nhậm Quảng Châu lộ học giáo thụ. Ông qua đời khi làm quan. Tác phẩm có Thanh Giang tập.