Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
46 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Đình Thi (48 bài)
- Minh Huệ (2 bài)
- Thích Thanh Từ (14 bài)
- Hồng Nguyên (1 bài)
- Trang Thế Hy (7 bài)
Tạo ngày 01/03/2020 14:46 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Bách (1924-) hiệu Lỗ Công, Long Thành lão nhân, là một lương y, nhà thư pháp, dịch giả Hán học. Ông sinh tại xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hưng Yên, trong gia đình hàn nho. Ông học chữ Hán và học nghề thuốc từ thân phụ ông là một nhà Nho và là lương y danh tiếng. Lớn lên, ông nối nghiệp thân phụ, trở thành lương y bốc thuốc chữa bệnh cho con người. Một thời gian, ông và gia đình từng sống ở Hải Phòng cho đến năm 1959, ông dự thi và trúng tuyển cùng 28 vị lương y khác vào làm giảng viên lớp Đông y đầu tiên của Viện y học cổ truyền trung ương (Nay gọi là Bệnh viện y học cổ truyền trung ương).

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ân thái sư Tỉ Can chi mộ (Ngô Thì Nhậm)
  2
 2. Bạc vãn tuý quy (Cao Bá Quát)
  5
 3. Bệnh trung tác (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 4. Bình Khương thạch (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 5. Bột hứng (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 6. Cựu ca cơ (Phạm Đình Hổ)
  3
 7. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát (Cao Bá Quát)
  5
 8. Điền gia ngữ (Mai Nghiêu Thần)
  2
 9. Độc Trang Chu “Dưỡng sinh thiên” cảm hoài (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 10. Đông nhật cảm hoài (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 11. Hoài đệ hữu cảm (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 12. Hữu sở cảm (Phạm Đình Hổ)
  6
 13. Khách quán trung thu (Ngô Thì Nhậm)
  2
 14. Khẩn hành thuỵ nan (Ngô Thì Nhậm)
  3
 15. Kinh Quán Nẫm thiệp tiểu giản thuỷ đăng sơn lộ (Lê Quý Đôn)
  3
 16. Ký lại bộ Tả Đồng Lôi Phong Hầu (Ngô Thì Nhậm)
  2
 17. Mộng vong nữ (Cao Bá Quát)
  3
 18. Nguyệt dạ lãng ngâm (Ngô Thì Nhậm)
  2
 19. Như thử lương dạ hà? (Ngô Thì Nhậm)
  1
 20. Phong phàm quá hồ, kính dụng Lã Tiên “Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ” thi cú (Ngô Thì Nhậm)
  2
 21. Phụ tang vọng nhật hậu cảm tác (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 22. Sơn phòng xuân vãn (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 23. Tảo triều Trung Hoà điện tứ nội, độc chiến thủ tấu nghị cung ký (Ngô Thì Nhậm)
  3
 24. Thu châm (Ngô Thì Nhậm)
  3
 25. Thu tứ (Nguyễn Xuân Ôn)
  3
 26. Thuật cảm (Nguyễn Thượng Hiền)
  6
 27. Thuật hoài kỳ 4 (Nguyễn Xuân Ôn)
  4
 28. Thuật hối (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 29. Tích vũ Huyền Trân (Ngô Thì Nhậm)
  5
 30. Tiễn Lê Trung Lượng thăng thụ Bình Thuận án sát chi lỵ (Nguyễn Xuân Ôn)
  3
 31. Tiên thành lữ khứ kỳ 1 (Ngô Nhân Tĩnh)
  4
 32. Tiên thành lữ khứ kỳ 2 (Ngô Nhân Tĩnh)
  3
 33. Tiếu hữu nhân (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 34. Tống Tử Nham Trương tiên sinh bắc phạt (Nhạc Phi)
  1
 35. Trần tướng quân từ (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 36. Trung dạ khởi tứ (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 37. Trư điểu đề (Ngô Thế Lân)
  2
 38. Tư Vương Phùng Nguyên (Vương An Thạch)
  1
 39. Tức sự kỳ 2 (Nguyễn Thượng Hiền)
  5
 40. Vãn du Pha Tiên đình (Ngô Thì Nhậm)
  2
 41. Văn nhân khóc (Ngô Thì Hoàng)
  2
 42. Văn tân nhạn hữu cảm (Lục Du)
  1
 43. Vấn ngư giả (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  4
 44. Vũ Kỳ sơn kỳ 2 (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 45. Xuân ngâm (Ngô Thì Nhậm)
  1
 46. Yên Sơn (Ngô Thì Nhậm)
  2