Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2011 20:03

遊岳麓寺

曲欄杆外白雲飛,
上界樓臺瞰水湄。
香篆忽殘僧定罷,
鐘聲不動鶴眠遲。
江山信美非吾土,
杖屨重來又幾時。
虎嘯龍吟渾寂寞,
遊人空打李邕碑。

 

Du Nhạc Lộc tự

Khúc lan can ngoại bạch vân phi,
Thượng giới lâu đài khám thuỷ mi.
Hương triện hốt tàn tăng định bãi,
Chung thanh bất động hạc miên trì.
Giang sơn tín mỹ phi ngô thổ,
Trượng lũ trùng lai hựu kỷ thì.
Hổ khiếu long ngâm hồn tịch mịch,
Du nhân không đả Lý Ung bi.

 

Dịch nghĩa

Ngoài vòng lan can mây trắng đang bay,
Lâu đài nơi cõi trên [cảnh chùa] trông ra bến nước.
Khói hương đã tàn [là lúc] nhà sư đang nhập định,
Tiếng chuông không làm lay động giấc ngủ muộn của chim hạc.
Cảnh núi sông thì đẹp, nhưng đâu phải là đất của quê mình,
Biết lúc nào [mình] chống gậy lê dép đến đây [thăm cảnh] một lần nữa.
Tiếng hổ kêu rồng ngâm, hết thảy [bốn bề] đều vắng vẻ,
Du khách đành tìm đến văn bia của Lý Ung [mà] rập, đọc [mấy chữ] cho đỡ buồn.


Chùa Nhạc Lộc tại núi Hành Dương ở huyện Hành Sơn, phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (còn gọi là thư viện Nhạc Lộc).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Bao lan mây trắng bay qua,
Lâu đài thượng giới trông ra bến ngòi.
Hương tàn, sư nhập định rồi,
Chưa yên giấc hạc, vẳng hồi chuông xa.
Giang san đâu phải nước nhà,
Bao giờ dép gậy lại qua cảnh này?
Rồng ngâm hổ thét vắng thay,
Khách chơi lần rập bia thầy Lý Ung.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngoài khoảng lan can mây trắng bay,
Nhìn ra bến nước thượng lâu đài.
Khói hương vừa lụn, sư thiền dứt,
Chuông vẳng chẳng phiền,hạc ngủ say.
Sông núi đẹp tươi đâu phải nước,
Gậy giày bao thuở lại chơi đây ?
Rồng ngâm hổ rống đều thanh vắng,
Khách du lần đọc Lý Ung bài!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngoài dãy lan can sương trắng bay
Nhìn ra bến nước chùa trên mây
Sư đang nhập định hương tàn hết
Không động tiếng chuông hạc ngủ ngày
Tươi đẹp non sông nào đất mẹ
Mấy khi dép gậy lại lên đây
Rồng ngâm hổ rống sao hưu quạnh
Đành đọc Lý Ung bia cũ này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài tựa lan can mây trắng bay,
Chùa in bến nước cảnh trên mây.
Sư đang nhập định hương tàn khói,
Chim hạc giấc trưa chuông động lay.
Sông núi đẹp tươi đâu đất mẹ,
Gậy giày nào dịp nữa về đây.
Rồng ngâm hổ rống đều im vắng,
Đành đọc Lý Ung bia ký này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài vọng lan can mây trắng bay
Trông ra mặt nước một lâu đài
Khói hương mới lụn lời kinh dứt
Chuông mõ không xao giấc hạc say
Sông núi cũng là quê kẻ khác
Cửa thiền bao thuở đến chơi đây
Rồng ngâm hổ rống giờ đâu nữa
Bia cũ lần xem tưởng nhớ ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài lan can mây trắng bay,
Chùa in bến nước cảnh mây trên ngàn.
Sư đang nhập định hương tàn,
Chưa yên giấc hạc chuông vàng vọng xa.
Núi sông đẹp chẳng quê nhà,
Lúc nào gậy dép nữa mà về đây.
Rồng ngâm hổ rống im ngay,
Lý Ung đành đọc ký này bia ghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời