15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2005 12:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/07/2010 10:35

偶成

世上黃梁一夢餘,
覺來萬事總成虛。
如今只愛山中住,
結屋花邊讀舊書。

 

Ngẫu thành (II)

Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư,
Giác lai vạn sự tổng thành hư.
Như kim chỉ ái sơn trung trú,
Kết ốc hoa biên độc cựu thư.

 

Dịch nghĩa

Đời là kết quả của một giấc mộng kê vàng,
Tỉnh ra mới biết vạn sự đều hoá thành không cả.
Như nay ta chỉ thích ở chốn núi non,
Làm nhà bên hoa mà đọc sách xưa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Là thôi! Tỉnh giấc kê vàng,
Mới hay muôn sự thảy toàn hư không.
Dựng nhà trong núi mà ưng,
Sách xưa ngồi đọc nghe rừng nở hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cuộc đời chi khác mộng nồi kê
Muôn sự hoàn không đã rõ bề
Nay chỉ thích vào non ở ẩn
Bên hoa đọc sách, mái lều che.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cuộc đời một giấc mộng kê thôi,
Tỉnh lại muôn vàn thảy hão rồi.
Hiện chỉ ưa vào trong núi ở,
Lều tranh đọc sách cạnh hoa chơi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa lại một chữ trong phần phiên âm!

Câu thứ tư "Kết ốc hoa biên độc cựu thư" 結屋花邊讀舊書, chứ không phải là "Kết ốc hoa niên độc cựu thư". Đề nghị bạn sửa lại phiên âm của chữ thứ tư là "biên".

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Anh Sơn

Đời là giấc mộng kê vàng,
Tỉnh ra mọi việc lại hoàn rỗng không.
Núi non, nay thích ở trong,
Dựng lều, đọc sách xưa cùng bên hoa.


Nguồn: Nguyễn Trãi, Ức Trai thi tập, Dương Anh Sơn chuyển lục bát, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đời giống “kê vàng mộng” giấc trưa
Tỉnh ra muôn việc thảy thành hư
Như nay chỉ thích trong rừng ở
Nhà dựng bên hoa đọc sách xưa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời chỉ xem như giấc mộng thừa,
Tỉnh ra muôn sự thảy là mơ.
Ta nay chỉ thích trong rừng thẳm,
Nhà ở bên hoa đọc sách xưa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cuộc thế kê vàng tỉnh giấc mơ,
Xem ra muôn việc thảy không hư.
Như nay chỉ thích vào non ở,
Dựng quán bên hoa đọc sách xưa


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời là giấc mộng kê vàng,
Mới hay vạn sự đều càng hư không.
Như nay ta thích núi sông,
Bên hoa nhà dựng, trong lòng sách xưa.

15.00
Trả lời