29/03/2023 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành (II)
偶成

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2005 12:33

 

Nguyên tác

世上黃梁一夢餘,
覺來萬事總成虛。
如今只愛山中住,
結屋花邊讀舊書。

Phiên âm

Thế thượng hoàng lương[1] nhất mộng dư,
Giác lai vạn sự tổng thành hư.
Như kim chỉ ái sơn trung trú,
Kết ốc hoa biên độc cựu thư[2].

Dịch nghĩa

Đời là kết quả của một giấc mộng kê vàng,
Tỉnh ra mới biết vạn sự đều hoá thành không cả.
Như nay ta chỉ thích ở chốn núi non,
Làm nhà bên hoa mà đọc sách xưa.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Là thôi! Tỉnh giấc kê vàng,
Mới hay muôn sự thảy toàn hư không.
Dựng nhà trong núi mà ưng,
Sách xưa ngồi đọc nghe rừng nở hoa.
[1] Kê vàng. Chàng Lư Sinh hỏng thi ghé một quán trọ, được một ẩn sĩ cho mượn gối kê để nghỉ. Trong lúc nằm nghỉ mơ thấy thi đỗ tiến sĩ, ra làm qua hai mươi năm, công danh sự nghiệp hiển hách, con cái cũng đều làm quan to. Sau vì dâng sớ hạch tội Lý Lâm Phủ nên bị cách chức. Lúc tỉnh dậy mới biết đó là một giấc mộng. Khi bắt đầu ngủ, chủ quán nấu một nồi kê, đến khi Lư tỉnh dậy nồi kê vẫn chưa chín. Do sự tích này người ta gọi là hoàng lương mộng, tức giấc mộng kê vàng.
[2] Bản Dương Bá Cung chép là cựu thư. Thi lục và Thi tuyển, chép là phụ thư. Tự dạng hai chữ cựu (cũ) và phụ (cha) rất khác nhau. Điểm này chưa được xác minh nên chỉ dịch thoát (nguyên văn tạm chép theo Dương Bá Cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngẫu thành (II)