Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2005 00:16, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 06:24

江行

西津初艤棹,
風景便江湖。
雨過山容瘦,
天長鴈影孤。
滄浪何處是?
漁釣好為徒。
回首東華地,
塵埃覺已無。

 

Giang hành

Tây tân sơ nghĩ trạo,
Phong cảnh tiện giang hồ.
Vũ quá sơn dung sấu,
Thiên trường nhạn ảnh cô.
Thương Lang hà xứ thị?
Ngư điếu hảo vi đồ.
Hồi thủ Đông Hoa địa,
Trần ai giác dĩ vô.

 

Dịch nghĩa

Vừa ghé bên bến phía tây
Quả là cảnh đẹp tiện ngao du
Dáng núi gầy đi sau cơn mưa
Bên trời xa lẻ loi một bóng nhạn
Dòng sông Thương Lang ở đâu đây?
Vui đánh bạn với dân chài cũng tốt lắm
Nghoảnh lại nhìn đất Đông Hoa
Tự thấy ta như rũ sạch bụi trần.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Bến tây mái chèo tới
Cảnh dục chí tang bồng
Mưa giội trơ sườn núi
Giời dài rõ cánh hồng
Thương Lương chưa biết tới
Ngư điếu tạm chơi cùng
Ngoảnh lại Đông Hoa cũ
Bụi trần thoáng thấy không.


Trích từ Ức Trai Tập, Uỷ ban dịch thuật, phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa Việt Nam cộng hoà xuất bản năm 1971.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Vừa gác chèo lên phía mạn tây
Sông hồ thưởng ngoạn cảnh phơi bày
Hao gầy dáng núi cơn mưa giội
Quạnh vắng chân trời bóng nhạn bay
Nhớ đến Thương Lang, đâu đấy nhỉ?
Bạn cùng ngư phủ, nghĩ mà hay
Đông Hoa chốn ấy quay nhìn lại
Thấy bụi đời như đã sạch tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Bến tây thuyền mới ghé,
Phong cảnh đã giang hồ.
Mưa tan vẻ non sắc,
Trời quang bóng nhạn cô.
Thương Lang nơi nào nhỉ?
Chài cá bạn ta đua.
Ngoảnh lại Đông Hoa thấy,
Lâng lâng sạch bụi mù.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bến tây thuyền mới ghé vào,
Mà phong cảnh đã sông hồ lắm đây.
Sau mưa trông dáng núi gầy,
Một con nhạn lẻ lạc bầy bay cao.
Thương Lang biết ở nơi nao?
Bạn cùng chài cá, dạt dào vui ca.
Quay đầu nhìn lại Đông Hoa,
Tưởng như thoát tục đã xa bụi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Thuyền lan vừa ghé bến tây
Sông hồ cảnh đẹp gió mây du bồng
Núi gầy đi lúc mưa xong
Một con nhạn lẻ, vô cùng trời cao
Thương Lang chốn ấy nơi nao
Ngư tiều đánh bạn vui sao sớm chiều
Đông Hoa nhìn lại giác nhiều
Bụi hồng khổ luỵ mọi điều sạch không!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Bến Tây thuyền ghé mái chờ,
Nhìn xem phong cảnh sông hồ ngất ngây.
Mưa qua dáng núi hao gầy,
Lưng trời một bóng nhạn bay lạc loài,
Thương Lang đâu chốn sông dài?  
Thôi về bạn với dân chài, hảo a.
Ngoái nhìn đất cũ Đông Hoa,
Bụi trần giũ sạch thật là thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bến tây vừa gác mái,
Cảnh đẹp giục ngao chơi!
Mưa giội núi trơ trọi,
Trời xanh nhạn lẻ loi !
Thương Lang đâu chốn nhỉ ?
Kết với ông chài thôi !
Nhìn lại Đông Hoa khuất,
Bụi trần rũ sạch rồi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mạn tây vừa gác mái chèo,
Hữu tình phong cảnh tiện vui sông hồ.
Hao gầy dáng núi sau mưa,
Lẻ loi bóng nhạn lửng lơ cuối trời.
Dòng Thương Lang chảy đâu rồi?
Bạn cùng ngư phủ cũng vui tấm lòng.
Đông Hoa chợt ngoảnh lại nhìn,
Mừng ta giũ hết bụi trần lao đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vừa ghé bến lên phía mạn tây,
Sông hồ cảnh đẹp đáng phơi bày.
Núi gầy đi dáng sau mưa vội,
Đơn lẻ bên trời bóng nhạn bay.
Dòng ấy Thương Lang đâu đó nhỉ?
Dân chài kết bạn tốt lắm thay!
Đông Hoa đất ấy quay nhìn lại,
Rũ sạch bụi trần như thấy ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời