泣阮惟

西風飄大樹,
一敵曖轅門。
滿地埋雄略,
三軍泣舊恩。
途跡空衣葬,
那知浩氣存。
年年虛塚上,
遺老類芳樽。

 

Khấp Nguyễn Duy

Tây phong phiêu đại thụ,
Nhất địch ế viên môn.
Mãn địa mai hùng lược,
Tam quân khấp cựu ân
Đồ tích không y táng,
Na tri hạo khí tồn.
Niên niên hư trủng thượng,
Di lão loại phương tôn.

 

Dịch nghĩa

Một đêm gió tây thổi mạnh,
Cây đại thụ ngã che cửa đồn.
Đất chôn vùi người anh hùng có mưu lược,
Ba quân than khóc vì nhớ ơn đức của ông xưa.
Luống tiếc chỉ nhận được dấu áo, thu hài cốt về mai táng,
Hay đâu chí khí lớn lao hãy còn.
Hàng năm trên chỗ mộ phần cũ,
Các bạn già sống sót rưới rượu lên mấy ngọn cỏ thơm.


Nguyễn Duy 阮惟 hay Nguyễn Văn Duy 阮文惟, tự Nhữ Hiền (1809-1861), là một danh tướng triều Nguyễn, em ruột của danh tướng Nguyễn Tri Phương, hy sinh trong trận đại đồn Chí Hoà vào ngày 16 tháng giêng năm Tân Dậu (24-2-1861). Đại đồn nằm trong địa phận làng Chí Hoà và Phú Thọ thuộc Gia Định xưa. Lúc bấy giờ ông làm chức tán lý khu Định Biên, ra sức chống trả, bị tử trận, xác không còn nguyên vẹn, nhờ có người nhận ra dấu áo ông thường mặc mới thu lượm xác đem về táng ở cửa Đông thành Biên Hoà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió tây một trận tan tành,
Cây to bạt gốc lấp dinh toại rồi
Hùng tài, mưu lược lấp vùi,
Ba quân sùi sụt khóc người nghĩa ân.
Nhận ra dấu áo mà chôn,
Thịt xương tan nát hãy còn khí thiêng.
Lão quê sống sót quanh miền,
Thăm mồ rưới rượu hằng niên nhớ người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió Tây lay đại thụ
Địch quân ám cửa dinh
Muôn đất chôn hùng lược
Ba quân khóc ân tình
Thân tích không, táng áo
Khí lớn còn dáng hình
Hàng năm trên mộ trống
Bô lão rưới tửu linh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đêm thổi mạnh gió tây,
Một cây đại thụ ngã che cửa đồn.
Anh hùng mưu lược vùi chôn,
Ba quân than khóc nhớ ơn đức ngời.
Thu hài cốt dấu áo người,
Hay đâu chí khí lớn lao hãy còn.
Hàng năm trên chỗ mộ phần,
Bạn già rưới rượu mấy lần cỏ thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời