23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ
Tạo ngày 07/02/2015 07:52 bởi tôn tiền tử
Khúc Hà Linh sinh ngày 18-05-1946 (Bính Tuất), quê Phố Thiên, phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Học sinh Trường Điện ảnh Việt Nam, từng gia nhập quân đội. Tốt nghiệp Kỹ sư kinh tế tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từng là chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Hưng, hiệu trưởng Trường Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Uỷ viên ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương các khoá 2, 4, 5. Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Huy chương Vì sự nghiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tác phẩm:
- Quả chín bên sông (thơ, 1991)
- Lỡ hẹn (thơ, 1995)
- Hoa sen ngọn lửa (thơ, 2000)
- Thu dạ khúc (dịch thơ Đường, 2004)
- Vinh quy (truyện lịch sử, 2007, 2009)
- Ấm lạnh đường đời (truyện, 2009)
- Người đi tìm báu vật (truyện, 2012)
-…