Thu gom từng mảnh nắng
Đông sấy khô lá vàng
Chắt chiu từng hơi ẩm
Dâng ngọt cho múi cam

Đông hiếm hoi giông bão
Mà lũ lụt lòng ai
Que đóm lùa khe cửa
Lọt buông tiếng thở daì

Xuân qua hè đã đến
Rồi heo may thu vàng
Sớm nay ai chải tóc
Giật mình lúc đông sang?


Nguồn: tác giả cung cấp