Cũng là một loài hoa
Chẳng hẹn kỳ sinh nở
Cho con ong tìm đỗ
Bướm xập xoè chao quanh

Ẩn mình giữa vòm xanh
Không phô bầy sÆc sì
Li ti chùm hoa nhỏ
Âm thầm đợi chín vàng

Đêm ướt đầm ánh trăng
Vụng về cơn gió lạc
Có chút gì man mác
Ô kìa! Hương hoa ngâu.


Nguồn: tác giả cung cấp