Tặng T.

Đồng trải gấm, nước liu điu máng chảy
Mái đình cong tuột chiếc lá bàng rơi
Chày giã bánh, bờ ao sóng sánh
Nén hương thơm giãn nở đất trời

Tà áo em phập phồng ngày hội
Mắt dao cau, lúng liếng dịu hiền
Điệu đò đưa, con sào ai cắm đợi
Đường chông chênh, lỗi hẹn mối tình em

Câu ngâm sổng tan nát lòng cô quạnh
Điệu Du xuân ấm áp lửa nồng nàn
Lòng ai rối, tò vò giăng mắc lưới
Đời vui hơn, réo rắt khúc Dương xuân

Tiếng hát chèo mỏng như hương lúa
Chan chứa mặn nồng, day dứt phân ly
Những năm tháng khổ đau, cô quạnh
Nương câu chèo đứng dậy, bước đi...


Nguồn: tác giả cung cấp