Ai phất màu xanh biếc?
Lên mây trời mênh mang
Để chiều nay da diết
Xanh màu xanh Nha Trang

Ai đánh rơi thỏi mực?
Xuống đáy biển Nha Trang
Cho muôn đời sóng biếc
Xanh màu xanh dịu dàng

Tôi ngất ngây ngỡ ngàng
Đứng bên bờ "cát trắng"
Tà áo em xanh thẳm
Thêm màu cho Nha Trang..


Nguồn: tác giả cung cấp