題浯溪

石刻年深字已漫,
幾回客過洗磨看。
中興頌得春秋法,
褒貶當時屬筆端。

 

Đề Ngô Khê

Thạch khắc niên thâm tự dĩ man,
Kỷ hồi khách quá tẩy ma khan.
Trung hưng tụng đắc Xuân thu pháp,
Bao biếm đương thời thuộc bút đoan.

 

Dịch nghĩa

Đá khắc lâu năm chữ đã mờ,
Mấy lần khách qua phải rửa, mài để xem.
Bài tụng Trung hưng học được cách viết sách Xuân thu,
Sự khen chê bấy giờ là thuộc về ngòi bút ấy.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bia khắc lâu năm chữ đã mờ,
Khách qua đường xoa đọc bia xưa.
Mới hay bút pháp Trung hưng tụng,
Sắc nét khen chê việc bấy giờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đá khắc lâu năm chữ đã mờ
Mấy lần đọc phải tẩy mài nhơ
Trung hưng học được Xuân thu pháp
Do bút khen chê thuộc bấy giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đá khắc lâu năm chữ khá mờ,
Mấy lần khách đọc phải mài dơ.
Xuân thu bài tụng trung hưng học,
Bút ấy khen chê thuộc bấy giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đá khắc lâu năm mờ nét chữ,
Mấy lần khách đến phải mài xem.
Trùng Hưng chuyện trước ngời công trạng,
Mượn bút Xuân thu tỏ nỗi niềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời