18/06/2024 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ngô Khê
題浯溪

Tác giả: Nguyễn Quý Ưng - 阮季譍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:31

 

Nguyên tác

石刻年深字已漫,
幾回客過洗磨看。
中興頌得春秋法,
褒貶當時屬筆端。

Phiên âm

Thạch khắc niên thâm tự dĩ man,
Kỷ hồi khách quá tẩy ma khan.
Trung hưng tụng đắc Xuân thu pháp,
Bao biếm đương thời thuộc bút đoan.

Dịch nghĩa

Đá khắc lâu năm chữ đã mờ,
Mấy lần khách qua phải rửa, mài để xem.
Bài tụng Trung hưng học được cách viết sách Xuân thu,
Sự khen chê bấy giờ là thuộc về ngòi bút ấy.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bia khắc lâu năm chữ đã mờ,
Khách qua đường xoa đọc bia xưa.
Mới hay bút pháp Trung hưng tụng,
Sắc nét khen chê việc bấy giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Ưng » Đề Ngô Khê