癸酉首夏偕柰園膺藝蘭亭膺蔀叔同膺蘱青之膺蔥從平定省按察使䀡沏符吉縣尹蔡文正訪靈峰古寺

靈峰古剎近槃城,
攜友登臨步步輕。
有畫山雲浮片片,
無波泉水落聲聲。
御床喚醒君王夢,
石室長留大士名。
何幸此生修得到,
相邀地主太多情。

 

Quý Dậu thủ hạ giai Nại Viên Ưng Nghệ, Lan Đình Ưng Bộ, Thúc Đồng Ưng Loại, Thanh Chi Ưng Thông tòng Bình Định tỉnh án sát sứ Thiếp Thiết, Phù Cát huyện doãn Thái Văn Chánh phóng Linh Phong cổ tự

Linh Phong cổ sát cận Bàn thành,
Huề hữu đăng lâm bộ bộ khinh.
Hữu hoạ sơn vân phù phiến phiến,
Vô ba sơn tuyền lạc thanh thanh.
Ngự sàng hoán tỉnh quân vương mộng,
Thạch thất thường lưu Đại sĩ danh.
Hà hạnh thử sinh tu đắc đáo,
Tương yêu địa chủ thái đa tình.

 

Dịch nghĩa

Chùa cổ Linh Phong nằm gần thành Ðồ Bàn,
Cùng với bạn leo lên thăm chân bước thoăn thoắt.
Từng đám mây phủ đầu núi như những bức tranh vẽ,
Nước suối êm đềm chảy nghe róc rách.
Sập ngự làm tỉnh giấc mộng vua chúa,
Trong động đá có bệ thờ tượng Phật Bà Quan Âm.
May mắn làm sao đời này tu được đến đây,
Chủ chùa mời mọc thật quá ân cần.


Lời dẫn: “Tự tại Bình Ðịnh tỉnh Phù Cát huyện, Linh Phong tự tục xưng chùa Ông Núi” 寺在平定省符吉縣轄,靈峰寺俗稱厨翁𡶀 (Chùa toạ lạc ở huyện Phù Cát, Chùa Linh Phong tục gọi là chùa Ông Núi).
Quý Dậu tức năm 1933.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Linh Phong chùa cổ cạnh Bàn thành
Cùng bạn lên chơi bước bước nhanh
Hoạ có mây trời hình lớp lớp
Sóng yên suối nước tiếng thanh thanh
Long sàng vương đế hồn mơ tỉnh
Thạch thất phật bà tiếng nổi danh
May mắn đời này tu có được
Chủ chùa mời đón quá thân tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Phong chùa cổ gần Ðồ thành,
Cùng bạn lên thăm chân bước nhanh.
Đầu núi mây vần tranh vẽ đẹp,
Êm đềm nước suối chảy nghe thanh.
Long sàng tỉnh mộng hồn vua chúa,
Động đá Phật Bà tượng nổi danh.
May mắn đời này tu có được,
Chủ chùa mời đón thật chân thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời