Tận khuya chim nhỏ
Chợt ghé am thiền
Co ro khua mỏ,
Như tìm góc quen

Một hồi hiu gió
Trăng từ núi lên
Soi đời ở trọ,
Nhỡ mùa ấm êm

Soi người khơi lửa
Nép mình trong đêm
Bấy lâu chuông mõ,
Nỗi lòng có quên?

Một hồi chẳng rõ
Ai mơ ước gì?
Khi sen hồng nở,
Trăng vàng lối đi...