Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 18/05/2007 08:13, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 04/12/2009 14:18

Vào chùa hỏi đâu cõi thật,
Cách chi dọn dẹp lòng mình?
Mới hay người nơi cửa Phật,
Cũng thầm giấu lệ trong kinh.