TÌNH EM
Từ khi em yêu anh
Trời sánh đôi cùng đát
Những vì sao nâng đêm
Lung linh từng đôi thắp

Kìa quả đậu trên cành
Khéo xếp thành đôi  lứa
Ngọn gió nói màu xanh
Cái tiếng thầm hai đứa

Chia tay với trời mây
Hạt mưa sóng nhau bay
Đường dài đi hoá ngắn
Chạm đất hoà nhau ngay

Mắt em dễ gì say
từ yêu anh thế đó
Tất cả đều nhân đôi
Sóng mắt từ nỗi nhớ

Vì lòng anh ngọn gió
vì tình em cánh chim
Bay hoài anh đó
Nỗi nhớ đỡ đi tìm

   Thuỷ Mai

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông