“Коль любить, так без рассудку”

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!


1854

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Nếu đã yêu thì phải yêu mê say,
Nếu trừng phạt thì phải trừng phạt ngay
Nếu định liều - liều luôn, đừng né tránh,
Nếu định chặt thì vung rìu chặt mạnh!

Nếu muốn nói thì có gì, nói ra,
Nếu muốn tha thì rộng lượng mà tha,
Nếu đe dọa đừng dọa suông, mà thật,
Nếu muốn vui, hãy vui quên trời đất!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Nếu đã yêu thì yêu như mất trí,
Nếu doạ ai, không đùa giỡn việc này,
Nếu thề thốt, hãy làm ngay tắp lự,
Nếu đã chặt, hãy chặt liền tay!

Nếu tranh cãi, cứ xin mạnh dạn,
Nếu trừng phạt, dứt khoát thẳng tay,
Nếu tha thứ, hết lòng tận lực,
Nếu vui chơi, thoả sức mê say!

14.00
Trả lời