26/07/2024 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình đầu

Tác giả: Bùi Thuỵ Đào Nguyên

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 06/05/2007 11:30

 

Ngày em lấy chồng
Sóng bủa bên sông
Bằng lăng rưng rưng,
Tím loang nỗi nhớ

Tôi nằm nghe cỏ
Thầm thỉ hỏi nhau
Chuyện cò lao đao,
Chớp đời hụt gió...

Từ xa đò nhỏ
Bỏ đó, bỏ đăng[1]
Chốc đã mười năm,
Trải bao góc chợ
Lắm đêm trăn trở
Lòng nhớ đến ai
Đâu làn tóc mây,
Mà hoa vội tím!

Chiều nao qua bến
Gọi thời tuổi thơ
Bằng lăng tím bờ,
Vin bông thêm nhớ

Gió lùa đồng cỏ,
Đò nhỏ xưa đâu?
Cò trú phương nào,
Nắng mưa có lạ?

Tôi ngồi nhặt lá
Thả xuống dòng sâu
Tìm đó dãi dầu,
Thăm đăng gãy vỡ

Trở về góc chợ
Kết lại tình đăng
Hỏi ai, mùa xuân
Đến chưa bên đó?...
[1] Đó, đăng: hai dụng cụ bắt cá bằng tre.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Thuỵ Đào Nguyên » Tình đầu