Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hoài cổ (143)

Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2011 20:18, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/11/2011 06:34

彭城懷古和正使阮朴莆韻

春日彭城駐使軺,
翩然感古憶前朝。
漢家開創功何易,
楚幛悲歌恨未消。
勝負有因天曷故,
變遷幾歷歲之朝。
千秋祠廟刘猶項,
仁暴能無判壤霄。

 

Bành Thành hoài cổ hoạ Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ vận

Xuân nhật Bành Thành trú sứ diêu,
Phiên nhiên cảm cổ ức tiền triều.
Hán gia khai sáng công hà dịch,
Sở trướng bi ca hận vị tiêu.
Thắng phụ hữu nhân thiên hạt cố,
Biến thiên kỷ lịch tuế chi triêu.
Thiên thu tự miếu Lưu do Hạng,
Nhân bạo năng vô phán nhưỡng tiêu.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân tạm dừng xe sứ ở Bành Thành
Bỗng nhiên nhớ chuyện xưa nghĩ về tiền triều
Công lao khai sáng triều Hán nào có dễ dàng
Nỗi oán hận trong khúc bi ca nơi trướng Sở vẫn chưa tiêu tán
Thắng bại đều có nguyên nhân trời không xếp đặt
Biến thiên thay đổi trải bao năm tháng, trong chốc lát
Ngàn năm thờ tự nơi miếu đường thì Lưu cũng giống Hạng
Ai có đức nhân, ai là người bạo ngược, ai có tài, ai vô năng phân biệt rõ ràng một trời một vực


Theo Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn, Nguyễn Phác Phủ tức Nguyễn Thực (1555-1637), là vị quan thanh liêm dưới triều Lê. Phác Phủ là tên chữ của ông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Xe sứ Bành Thành xuân tạm ngơi
Tiền triều nhớ lại luống u hoài
Hán gia khai sáng công đâu dễ
Sở trướng bi ca hận chửa nguôi
Trải bấy biến thiên trong chốc lát
Nguyên nhân thắng bại bởi đâu trời
Ngàn thu đền miếu Lưu như Hạng
Trời vực khác xa, luận đức tài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bành Thành xuân tiết sứ dừng chơi
Triều trước động lòng luống ngậm ngùi
Khai sáng Hán gia công chẳng dễ
Bi ca Sở trướng hận không nguôi
Thắng thua có cớ trời sao định
Mấy trải đổi thay phút chốc thôi
Từ miếu ngàn năm Lưu giống Hạng
Tài ngu nhân bạo chứng cơ trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bành Thành xe sứ xuân dừng chơi,
Bỗng nhớ tiền triều chuyện cũ rồi.
Khai sáng hán triều công khó dễ,
Bi ca sở trướng hận chưa nguôi.
Biến thiên thay đổi trong giây lát,
Thắng bại nguyên nhân đâu tại trời.
Đền miếu ngàn năm Lưu tựa Hạng,
Ai nhân ai bạo rõ cùng đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời