15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 22:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 09:06

復實亭

冬寒夏暑故侵尋,
老大頭顱歲月深。
京國鶯花千里外,
江湖簑笠十年今。
聚頭難得常青目,
理髮當知未白心。
藍水鴻山無限勝,
憑君收拾助清吟。

 

Phúc Thực Đình

Đông hàn hạ thử cố xâm tầm,
Lão đại đầu lô tuế nguyệt thâm.
Kinh quốc oanh hoa thiên lý ngoại,
Giang hồ xoa lạp thập niên câm (kim).
Tụ đầu nan đắc thường thanh mục,
Lý phát đương tri vị bạch tâm.
Lam thuỷ Hồng sơn vô hạn thắng,
Bằng quân thu thập trợ thanh ngâm.

 

Dịch nghĩa

Mùa đông lạnh, mù hạ nóng, lần lữa trôi qua,
Năm tháng chồng chất trên đỉnh đầu già cốc.
Cảnh chim hoa chốn kinh kỳ, nay đã ở ngoài ngàn dặm,
Mười năm rồi, sống giang hồ với áo tơi nón lá.
Thường khó gặp được những người bạn mắt xanh mà tụ họp cùng nhau,
Gỡ tóc mới biết lòng chưa được giải tỏ.
Sông Lam, núi Hồng đẹp vô cùng,
Tha hồ nhặt nhạnh để làm đề tài ngâm vịnh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hạ nồng đông lạnh cứ thay nhau,
Năm tháng chất chồng tóc bạc phau.
Tơi nón mười năm nơi lữ thứ,
Chim hoa muôn dặm chốn vương hầu.
Mắt xanh hiếm thấy khi chung mặt,
Lòng trắng còn vương lúc gỡ đầu.
Sông núi Lam Hồng bao cảnh đẹp,
Đề ngâm thu nhặt thiếu gì đâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tiến

Đông hàn, hè nóng mãi qua
Năm năm tháng tháng thân già cưu mang
Xa rồi đô thị đẹp sang
Mười năm lận đận hành trang nghèo nàn
Bạn thân muốn gặp gian nan
Làm sao bày tỏ nồng nàn tình thâm
Núi Hồng đẹp với sông Lam
Thêm nhiều thi hứng để ngâm vịnh rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hạ nồng đông rét lại trôi qua
Năm tháng chồng thêm cái tuổi già
Tơi nón mười năm thân gió bụi
Kinh kỳ muôn dặm bạn chim hoa
Mắt xanh khó gặp người tri kỷ
Tóc trắng rối lòng gỡ chửa ra
Hồng Lĩnh, Lam Giang vô hạn đẹp
Tùy anh cao hứng khúc ngâm ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhung Trần

Hạ nóng lựa lần lại rét đông
Tóc xanh giờ bạc tuổi thêm chồng
Kinh kì hoa cảnh xa ngàn dặm
Nón lá áo tơi đẫm bụi hồng
Khó gặp bạn xưa mà tụ họp
Chải đầu nhớ dạ tỏ chưa xong
Lam Hồng thanh cảnh vô cùng đẹp
Ngâm vịnh tha hồ với núi sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nóng hạ lạnh đông lần chóng qua,
Chất chồng năm tháng đỉnh đầu già.
Giang hồ tơi áo mười năm khổ,
Ngàn dặm Kinh kỳ chim chốn xa,
Bạn mắt xanh thường ngày khó gặp.
Biết lòng tóc rối giải bày ra?
Sông Lam Hồng Lĩnh vô cùng đẹp!
Nhặt nhạnh tha hồ ngâm vịnh ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Lạnh đông nóng hạ lần qua,
Chất chồng năm tháng đầu già bạc phơ.
Mười năm tơi áo giang hồ,
Kinh kỳ ngàn dặm bến bờ bốn phương,
Bạn thân khó gặp ngày thường.
Giải bày tóc rối biết lòng tỏ phân.
Lam Hồng cảnh đẹp vô ngần!
Tha hồ nhặt nhạnh vịnh ngâm ca hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đông lạnh hè nồng lần lữa qua,
Tháng năm chồng chất mái đầu già.
Oanh hoa ngàn dặm rời đô hội,
Tơi nón mười năm thú hải hà.
Tụ họp, mắt xanh khôn gặp gỡ,
Chải đầu, lòng thắm chửa phôi pha.
Phong quang vô hạn Hồng, Lam đó,
Thu thập nhờ ông góp khúc ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời