Dưới đây là các bài dịch của Vũ Tiến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký giang bắc Huyền Hư tử (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Tiến

Trường An anh đi biệt
Hẳn vẫn nhớ quê nhà
Tìm chân trời không thấy
Thấy cát bụi mù sa
Gió xạc xào lá rụng
Sương xơ xác tàn hoa
Giữ mình xin anh trọng
Vào thu sương nhạt nhoà

Ảnh đại diện

Đoạn trường tân thanh đề từ (Phạm Quý Thích): Bản dịch của Vũ Tiến

Giai nhân chẳng tới bến Tiền Đường
Lầu xanh nửa kiếp nợ còn vương
Mặt ngọc đâu cần chìm đáy nước
Lòng trinh vẫn xứng gặp người thương
Đoạn trường mộng tỉnh nguồn cơn tỏ
Bạc mệnh đàn ngưng oán hận trường
Một đời tài sắc ngàn năm luỵ
Tân Thanh ai khiến dạ thê lương

Ảnh đại diện

Độ Long Vĩ giang (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Tiến

Ngoảnh nhìn quê cũ lệ rơi
Gió tây tung bụi tơi bời đường đi
Vừa qua Long Vỹ lên đê
Đã là khách lạ nơi quê người rồi
Cát vàng trắng tóc bạc thôi
Chim hồng nhớ biển ngoài khơi gọi đàn
Bên sông bạn hữu, người thân
Nhìn theo lệ đẫm ướt khăn vì mình

Ảnh đại diện

Phúc Thực Đình (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Tiến

Đông hàn, hè nóng mãi qua
Năm năm tháng tháng thân già cưu mang
Xa rồi đô thị đẹp sang
Mười năm lận đận hành trang nghèo nàn
Bạn thân muốn gặp gian nan
Làm sao bày tỏ nồng nàn tình thâm
Núi Hồng đẹp với sông Lam
Thêm nhiều thi hứng để ngâm vịnh rồi

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]