26/09/2023 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc Thực Đình
復實亭

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:41

 

Nguyên tác

冬寒夏暑故侵尋,
老大頭顱歲月深。
京國鶯花千里外,
江湖簑笠十年今。
聚頭難得常青目,
理髮當知未白心。
藍水鴻山無限勝,
憑君收拾助清吟。

Phiên âm

Đông hàn hạ thử cố xâm tầm,
Lão đại đầu lô tuế nguyệt lâm.
Kinh quốc oanh hoa thiên lý ngoại,
Giang hồ soa lạp thập niên câm (kim).
Tụ đầu nan đắc thường thanh mục,
Lý phát đương tri vị bạch tâm.
Lam thuỷ Hồng sơn vô hạn thắng,
Bằng quân thu thập trợ thanh ngâm.

Dịch nghĩa

Mùa đông lạnh, mù hạ nóng, lần lữa trôi qua,
Năm tháng chồng chất trên đỉnh đầu già cốc.
Cảnh chim hoa chốn kinh kỳ, nay đã ở ngoài ngàn dặm,
Mười năm rồi, sống giang hồ với áo tơi nón lá.
Thường khó gặp được những người bạn mắt xanh mà tụ họp cùng nhau,
Gỡ tóc mới biết lòng chưa được giải tỏ.
Sông Lam, núi Hồng đẹp vô cùng,
Tha hồ nhặt nhạnh để làm đề tài ngâm vịnh.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hạ nồng đông lạnh cứ thay nhau,
Năm tháng chất chồng tóc bạc phau.
Tơi nón mười năm nơi lữ thứ,
Chim hoa muôn dặm chốn vương hầu.
Mắt xanh hiếm thấy khi chung mặt,
Lòng trắng còn vương lúc gỡ đầu.
Sông núi Lam Hồng bao cảnh đẹp,
Đề ngâm thu nhặt thiếu gì đâu!
Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Phúc Thực Đình