44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2010 09:19

羅浮江水閣獨坐

水閣閣下江水深,
水閣閣上人沉吟。
悠悠雲影變晨夕,
滾滾浪花浮古今。
塵世百年開眼夢,
鴻山千里倚欄心。
徘徊對影獨無語,
白髮數莖垂我襟。

 

La Phù giang thuỷ các độc toạ

Thuỷ các các hạ, giang thuỷ thâm,
Thuỷ các các thượng, nhân trầm ngâm.
Du du vân ảnh biến thần tịch,
Cổn cổn lãng hoa phù cổ câm (kim).
Trần thế bách niên khai nhãn mộng,
Hồng sơn thiên lý ỷ lan tâm.
Bồi hồi đối ảnh độc vô ngữ,
Bạch phát sổ hành thuỳ ngã khâm.

 

Dịch nghĩa

Ngồi một mình trên thuỷ các sông La Phù,
Dưới thuỷ các, nước sông sâu, trên thuỷ các, người ngồi trầm ngâm.
Bóng mây lững thững sớm chiều biến đổi,
Lớp sóng cuồn cuộn kéo cả cổ kim đi.
Cuộc trần thế trăm năm chỉ là giấc mộng khi mắt mở,
Tựa lan can, lòng nhớ núi Hồng nơi ngàn dặm.
Một mình bồi hồi ngắm bóng, chẳng nói năng gì,
Mấy sợi tóc bạc phất phơ rủ xuống tà áo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Ở dưới thuỷ các, nước sông sâu,
Ngồi trên thuỷ các, người âu sầu.
Bóng mây sớm chiều thay đổi chóng,
Lớp sóng cổ kim chìm nổi mau.
Mở mắt trăm năm trong giấc mộng,
Tựa lan muôn dặm chạnh lòng đau.
Bâng khuâng ngắm bóng ngồi yên lặng,
Tóc bạc lơ phơ rủ mái đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Nhìn từ thuỷ các, nước sông sâu,
Cao gác mà sao dạ nặng sầu.
Chiều sớm mấy làn mây tụ mãi,
Cổ kim bao lớp sóng dìm nhau.
Trăm năm trần thế bừng cơn tỉnh,
Muôn dặm Hồng sơn chạnh nỗi đau.
Một bóng một thân ngồi lặng lẽ,
Lơ phơ tóc đã bạc trên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới toà thuỷ các nước sâu
Trên toà thuỷ các người sầu trầm ngâm
Lửng lơ sớm tối mây vần
Sóng xô triều đẩy bao lần cổ kim
Trăm năm giấc mộng im lìm
Non Hồng muôn dặm biết tìm về đâu
Não nề lặng ngắm hồi lâu
Mấy hàng tóc bạc trên đầu phất phơ.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

La Phù thuỷ các một mình ngồi,
Nhìn nước trầm ngâm lờ lững trôi.
Lớp sóng cổ kim cuồn cuộn chảy
Bóng mây lững thững sớm chiều dời,
Trăm năm trần thế là mơ mộng,
Ngàn dặm non Hồng tựa cửa trông,
Ngắm bóng bồi hồi không chịu nói.
Phất phơ tóc bạc rủ xuống rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

La Phù thuỷ các mình ngồi,
Trầm ngâm nhìn nước trôi xuôi lững lờ.
Sóng tràn kim cổ qua bờ,
Bóng mây lững thững đổi dời chiều, mai.
Trăm năm trần thế mộng dài,
Non Hồng ngàn dặm tựa ngoài cửa trông,
Bồi hồi ngắm bóng lời không,
Phất phơ tóc bạc rủ bông áo rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Dưới lầu nước lặng sâu thăm thẳm
Trên lầu bóng lặng đứng im lìm
Lang thang mây dạo chơi chiều sớm
Cuồn cuộn sóng trào nhấn cổ kim
Cõi thế trăm năm nhìn chỉ mộng
Núi Hồng vạn dặm nhói ngàn kim
Bồi hồi ngắm bóng mình thinh lặng
Sợi tóc bạc gầy rơi giữa tim.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Dưới gác im lìm mặt nước sâu
Trên gác trầm ngâm một bóng sầu
Sớm chiều lững thững mây trôi mãi
Kim cổ cuộn cuồn sóng đuổi mau
Cõi thế trăm năm nhìn giấc mộng
Non Hồng vạn dặm chạnh lòng đau
Một mình một bóng ngồi câm lặng
Tóc bạc bờ vai áo bạc màu.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh

Ở dưới thuỷ các nước sông sâu,
Ngòi trên thuỷ các người âu sầu.
Bóng mát sớm chiều thay đổi chóng,
Lớp sóng cổ kim chìm nổi mau.
Mở mắt trăm năm trong giấc mộng,
Tựa lan muôn dặm chạnh lòng đau,
Bâng khuâng ngắm bóng ngồi yên lặng,
Tóc bạc lơ phơ rủ mái đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời