東路

泰山山色滿青徐,
千里山東縱目初。
何處聖賢松柏下,
別城絃誦曫鄒餘。
他鄉顏狀頻開鏡,
客路塵埃半讀書。
行色匆匆歲雲暮,
不禁憑式歎歸與。

 

Đông lộ

Thái Sơn sơn sắc mãn Thanh, Từ,
Thiên lý Sơn Đông tống mục sơ.
Hà xứ thánh hiền tùng bách hạ,
Biệt thành huyền tụng Lỗ, Trâu dư.
Tha hương nhan trạng tần khai kính,
Khách lộ trần ai bán độc thư.
Hành sắc thông thông tuế vân mộ,
Bất câm bằng thức thán “qui dư”.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Xanh mướt Từ, Thanh núi một màu,
Giang Đông nghìn dặm mắt gồm thâu.
Thánh hiền bóng khuất gian tùng bá,
Đàn sách thành lưa nếp Lỗ, Trâu.
Đường hé quyển vàng khuây gió bụi,
Trạm lau gương sáng ngắm mày râu.
Hành trình vọi vọi năm hầu hết,
Nhớ chữ “qui dư” thổn thức sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái sơn biếc rợp Từ, Thanh
Sơn Đông ngàn dặm phóng tầm mắt xa
Bách tùng hiền thánh thuở xưa
Sách đàn Trâu Lỗ đến giờ còn nghe
Gương soi mái tóc xa quê
Nửa đường gió bụi sách mê mẩn nhàm
Hành trình vội vã hết năm
Tựa xe cất tiếng não nùng: “Về thôi”!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Sơn đầy sắc Thanh, Từ,
Giang Đông nghìn dặm nhìn từ núi cao.
Bách tùng hiền thánh thuở nao,
Sách Đàn vang mãi nếp trào Lỗ, Trâu.
Tha hương soi kính bạc đầu,
Nửa đường kinh sử chưa khuây nổi sầu
Hành trình năm sắp hết đây,
“Qui dư” cất tiếng vơi sầu xa quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời