09/02/2023 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông lộ
東路

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 01:24

 

Nguyên tác

泰山山色滿青徐,
千里山東縱目初。
何處聖賢松柏下,
別城絃誦曫鄒餘。
他鄉顏狀頻開鏡,
客路塵埃半讀書。
行色匆匆歲雲暮,
不禁憑式歎歸與。

Phiên âm

Thái Sơn sơn sắc mãn Thanh, Từ,
Thiên lý Sơn Ðông[1] tống mục sơ.
Hà xứ thánh hiền[2] tùng bách hạ,
Biệt thành huyền tụng Lỗ, Trâu[3] dư.
Tha hương nhan trạng tần khai kính,
Khách lộ trần ai bán độc thư.
Hành sắc thông thông tuế vân mộ[4],
Bất câm bằng thức thán “qui dư[5]”.

Bản dịch của Quách Tấn

Xanh mướt Từ, Thanh núi một màu,
Giang Ðông nghìn dặm mắt gồm thâu.
Thánh hiền bóng khuất gian tùng bá,
Ðàn sách thành lưa nếp Lỗ, Trâu.
Ðường hé quyển vàng khuây gió bụi,
Trạm lau gương sáng ngắm mày râu.
Hành trình vọi vọi năm hầu hết,
Nhớ chữ “qui dư” thổn thức sầu.
[1] Ðoàn đi sứ, Nguyễn Du cầm đầu, khi đi thì đi từ Thăng Long đến Võ Xương, rồi lên ngả Sơn Tây để đến Yên Kinh. Ðến khi về lại xuống Sơn Ðông đến Võ Xương để về Thăng Long.
[2] Chỉ thầy Mạnh và đức Khổng.
[3] Quê hương của Khổng Mạnh.
[4] Năm đã muộn. Ðoàn sứ giả về nước vào cuối năm Quý Dậu (1813).
[5] “Về thôi!”. Khổng Tử chu du khắp các nước chư hầu, không được vua nào tin dùng, nên than: “Qui dư! Qui dư!”. Nhân đi qua đất cũ của thánh hiền, nên mới nảy ra tứ “soi gương”, “đọc sách”. Và vì đất cũ của thánh hiền, nên dù thánh hiền không còn thấy, mà dư phong vẫn còn nơi tiếng đàn, tiếng đọc sách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đông lộ