欸乃曲其五

下瀧船似入深淵,
上瀧船似欲升天。
瀧南始到九疑郡,
應絕高人乘興船。

 

Ai nãi khúc kỳ 5

Há lang thuyền tự nhập thâm uyên,
Thướng lang thuyền tự dục thăng thiên.
Lang nam thuỷ đáo Cửu Nghi quận,
Ưng tuyệt cao nhân thừa hứng thuyền.

 

Dịch nghĩa

Xuống đáy sóng thuyền tựa vào vực sâu,
Lên ngọn sóng thuyền tựa như bay lên trời.
Theo dòng nước xiết về phía nam trước nhất tới quận Cửu Nghi,
Hãy như người cao cả mà thừa hưởng cái thú vị của con thuyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hụp sóng thuyền như xuống vực sâu
Khi trồi thuyền lướt tựa diều hâu
Xuôi nam tới trước Cửu Nghi quận
Vui hưởng hứng thuyền ta với nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng hụp thuyền như lao xuống vực
Sóng dâng thuyền tựa vọt lên trời
Cửu Nghi nước xiết về nam sớm
Tuyệt thế tao nhân hướng thú vui

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dưới nước xiết thuyền sâu vào biển
Trên dòng trôi thuyền vút lên trời
Chảy nam mới đến Cửu Nghi
Cưỡi thuyền cao hứng tuyệt vời chinh nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống đáy sóng thuyền tựa vực sâu,
Sóng thuyền ngọn lên tựa bay cao.
Cửu Nghi dòng xiết về nam trước,
Thừa hưởng tao nhân thuyền nhiệm mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời