欸乃曲其二

湘江二月春水平,
滿月和風宜夜行。
唱橈欲過平陽戍,
守吏相呼問姓名。

 

Ai nãi khúc kỳ 2

Tương giang nhị nguyệt xuân thuỷ bình,
Mãn nguyệt hoà phong nghi dạ hành.
Xướng kiêu dục quá Bình Dương thú,
Thủ lại tương hô vấn tính danh.

 

Dịch nghĩa

Sông Tương tháng hai nước xuân bình lặng,
Cả tháng gió nhẹ, thuận lợi cho đi đêm.
Nào ta vừa chèo vừa hò cho mau qua đồn Bình Dương,
Người trên đồn sẽ hỏi tên họ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng hai sóng lặng sông Tương
Xuân về cả tháng gió nương đêm lành
Bình Dương mau đến đồn canh
Trên đồn sẽ hỏi quý danh từng người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng hai êm ả nước dòng Tương
Gió nhẹ thuyền xuôi suốt cả đêm
Vượt trạm Bình Dương hò mái đẩy
Trên đồn lính gác buộc khai tên

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông Tương nước lặng tháng hai xuân
Gió thuận trăng tròn hợp chuyến đêm
Qua trạm Bình Dương nên uốn giọng
Lính canh sẽ hỏi họ và tên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông lặng tháng hai Tương nước êm,
Nhẹ lay gió thuận lợi đi đêm.
Bình Dương qua trạm chèo hò lẹ,
Lính gác trên đồn hỏi họ tên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời