欸乃曲其二

湘江二月春水平,
滿月和風宜夜行。
唱橈欲過平陽戍,
守吏相呼問姓名。

 

Ai nãi khúc kỳ 2

Tương giang nhị nguyệt xuân thuỷ bình,
Mãn nguyệt hoà phong nghi dạ hành.
Xướng kiêu dục quá Bình Dương thú,
Thủ lại tương hô vấn tính danh.

 

Dịch nghĩa

Sông Tương tháng hai nước xuân bình lặng,
Cả tháng gió nhẹ, thuận lợi cho đi đêm.
Nào ta vừa chèo vừa hò cho mau qua đồn Bình Dương,
Người trên đồn sẽ hỏi tên họ.


Mùa xuân năm 767, tác giả đang làm thứ sử Đạo Châu (nay là huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam). Khi đi công tác Trường Sa trở về, tới Hoàn Châu, thấy nước sông ở đây đang dâng cao, chảy xiết, thuyền đi chậm lại, ông soạn ra các bài ca này cho phu thuyền hò thêm hứng thú.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng hai sóng lặng sông Tương
Xuân về cả tháng gió nương đêm lành
Bình Dương mau đến đồn canh
Trên đồn sẽ hỏi quý danh từng người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng hai êm ả nước dòng Tương
Gió nhẹ thuyền xuôi suốt cả đêm
Vượt trạm Bình Dương hò mái đẩy
Trên đồn lính gác buộc khai tên

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời