18/08/2022 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai nãi khúc kỳ 2
欸乃曲其二

Tác giả: Nguyên Kết - 元結

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2014 15:32

 

Nguyên tác

湘江二月春水平,
滿月和風宜夜行。
唱橈欲過平陽戍,
守吏相呼問姓名。

Phiên âm

Tương giang nhị nguyệt xuân thuỷ bình,
Mãn nguyệt hoà phong nghi dạ hành.
Xướng kiêu dục quá Bình Dương thú,
Thủ lại tương hô vấn tính danh.

Dịch nghĩa

Sông Tương tháng hai nước xuân bình lặng,
Cả tháng gió nhẹ, thuận lợi cho đi đêm.
Nào ta vừa chèo vừa hò cho mau qua đồn Bình Dương,
Người trên đồn sẽ hỏi tên họ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng hai sóng lặng sông Tương
Xuân về cả tháng gió nương đêm lành
Bình Dương mau đến đồn canh
Trên đồn sẽ hỏi quý danh từng người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Kết » Ai nãi khúc kỳ 2