系樂府其六-貧婦詞

誰知苦貧夫,
家有愁怨妻。
請君聽其詞,
能不為酸淒。
所憐抱中兒,
不如山下麑。
空念庭前地,
化為人吏蹊。
出門望山澤,
回頭心復迷。
何時見府主,
長跪向之啼。

 

Hệ nhạc phủ kỳ 6 - Bần phụ từ

Thuỳ tri khổ bần phu,
Gia hữu sầu oán thê.
Thỉnh quân thính kỳ từ,
Năng bất vị toan thê.
Sở liên bão trung nhi,
Bất như sơn hạ nghê.
Không niệm đình tiền địa,
Hoá vi nhân lại hề.
Xuất môn vọng sơn trạch,
Hồi đầu tâm phục mê.
Hà thời kiến phủ chủ,
Trường quỵ hướng chi đề.

 

Dịch nghĩa

Ai biết được nỗi khổ của người chồng nghèo,
Khi trong nhà có bà vợ luôn mồm oán trách buồn rầu.
Xin ông hãy lắng nghe lời than của bà ấy,
Khó mà không thấy cay đắng, thê lương:
Ôm con thơ trong lòng,
Bà than con bà không bằng con hươu non (vừa lọt lòng mẹ đã biết đi) dưới núi.
Khi không cũng để ý rằng khu đất trước cửa,
Bị người ta và viên chức đi mòn.
Ra cửa nhìn về núi và đầm ở xa xa,
Quay đầu trong lòng lại mê loạn.
Khi nào gặp quan phủ,
Bà sẽ quỳ rạp hướng về ông mà kêu khóc về việc ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Khổ người nghèo, ai biết?
Vợ nhà sầu oán luôn.
Ngài hãy nghe chị nói,
Lòng sẽ thấy đau buồn:
“Ôi! đứa bé ẵm ngửa,
Không bằng chú nai con.
Miếng đất vườn nhà ở,
Bọn lại giẫm đến mòn.
Ra cổng trông đầm núi,
Ngoảnh mặt như mất hồn.
Bao giờ gặp quan phủ,
Quỳ xuống kể nguồn cơn!”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai biết được chồng nghèo nỗi khổ
Khi trong nhà vợ cứ oán than
Xin ông nghe kể nguồn cơn
Khó mà không thấy tủi hờn, đắng cay
Ôm trong lòng con thơ còn ẵm
Bà than không bằng những hươu non
Trước nhà có mảnh đất con
Bà than nha lại đi mòn dấu chân
Ra cửa ngóng trông đầm gần núi
Vừa quay đầu lại thấy hồn mê
Bao giờ quan phủ ghé về
Rập mình phục lạy tỉ tê tâu trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai biết nỗi khổ chồng nghèo,
Trong nhà có vợ kèo nhèo oán than.
Xin ông nghe bà phàn nàn,
Khó mà không thấy cơ hàn, thê lương:
Ôm con thơ vào trong lòng,
Con bà không bằng hươu non lọt lòng.
Đất trước cửa để ý không?
Bị người, viên chức đi mòn gót chân.
Ra cửa nhìn núi xa đầm,
Quay đầu lòng lại mê lầm loạn trong.
Khi nào gặp quan phủ trông,
Bà sẽ quỳ rạp về ông khóc trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời