19/06/2024 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai nãi khúc kỳ 5
欸乃曲其五

Tác giả: Nguyên Kết - 元結

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 15:30

 

Nguyên tác

下瀧船似入深淵,
上瀧船似欲升天。
瀧南始到九疑郡,
應絕高人乘興船。

Phiên âm

Há lang thuyền tự nhập thâm uyên,
Thướng lang thuyền tự dục thăng thiên.
Lang nam thuỷ đáo Cửu Nghi quận,
Ưng tuyệt cao nhân thừa hứng thuyền.

Dịch nghĩa

Xuống đáy sóng thuyền tựa vào vực sâu,
Lên ngọn sóng thuyền tựa như bay lên trời.
Theo dòng nước xiết về phía nam trước nhất tới quận Cửu Nghi,
Hãy như người cao cả mà thừa hưởng cái thú vị của con thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hụp sóng thuyền như xuống vực sâu
Khi trồi thuyền lướt tựa diều hâu
Xuôi nam tới trước Cửu Nghi quận
Vui hưởng hứng thuyền ta với nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Kết » Ai nãi khúc kỳ 5